Diplomový koncert z pohľadu samotnej dirigentky

Dňa 24. apríla 2013 sa uskutočnil môj diplomový koncert, ktorým som ukončila štúdium na AU FMU v Banskej Bystrici, odbor dirigovanie zboru z triedy doc. Š. Sedlického. Koncert  zaznel v priestoroch Auly Ekonomickej Fakulty v Banskej Bystrici. Na tomto podujatí sa predstavili  tri zborové telesá a medzi nimi aj Chrámový zbor Campana. Práve tento zbor ma inšpiroval k ďalšiemu štúdiu na vysokej škole v tomto odbore. Campana je kolískou mojich prvých dirigentských skúseností a rástla spolu so mnou.

Milí zboristi, ďakujem Vám z celého srdca, za vašu vytrvalosť, čas, energiu a za krásne umelecké stvárnenie skladieb na koncerte, ktoré sa dotkli nejedného poslucháča. Teším sa na ďalšiu spoluprácu s vami.
Touto cestou chcem osloviť aj nových mladých spevákov, ktorí radi spievajú a majú chuť sa k nám pridať. V budúcnosti plánujeme zaujímavé akcie nielen na Slovensku, ale i v zahraničí.

S pozdravom vaša dirigentka

Chrámový Zbor Campana sa prezentoval na mnohých festivaloch a prehliadkach. Spomeniem aspoň tie najdôležitejšie:

Musica sacra v Bratislave v r. 2006 (bronzové pásmo)
Festa musicale v Olomouci v r. 2008 (strieborné pásmo)
Festival Viliama Figuša Bystrého v Banskej Bystrica v r.2009 (zlaté pásmo)
Krajská súťažná prehliadka dospelých speváckych zborov v r. 2011 (zlaté pásmo s pochvalou poroty a postupom na celoštátnu súťaž)
 

Tags: