Detský spevácky zbor Campanella (Zvonček)

Zbor vznikol v roku 2006. Zámerom bolo vytvorenie prípravky pre zbor dospelých Campanu (Zvon). Vďaka podpore obce Breznička a Cirkevnej základnej umeleckej školy sv. J. Bosca mal od začiatku dobré zázemie. Pri jeho vzniku stáli MgA Oľga Jackuliaková – Budinská a vtedajší riaditeľ CZUŠ Mgr. Ing. Richard Havran. Cez spoločné projekty s Campanou ale aj samostatné vystúpenia začala Campanella zbierať  prvé skúsenosti. Svoj prvý diplom si priniesla z Adventného stretnutia zborov v Kokave nad Rimavicou v roku 2008. V nasledujúcom roku 2009 sa už zúčastnila krajskej prehliadky Mládež spieva v Banskej Bystrici a získala pekné strieborné pásmo.
Od roku 2009 vedie Campanellu Mgr. Terézia Kelementová. Každoročne usporiadava Campanella koncerty pre žiakov a priateľov školy, Vianočné besiedky, hudobno-zábavnú súťaž Hudobný trojboj, cez letné prázdniny zábavno – náučnú Letnú školu zborového spevu. V roku 2011 si vybraní speváčikovia z Campanelly vyskúšali aj nahrávanie skladby Panis Angelicus od Césara Francka na Vianočné CD zboru Campana. V roku 2012 sa spoločnými silami mnohých priaznivcov zboru podarilo zorganizovať pamätné predstavenie Piesne zo Zlatej brány. Ďalšie významné predstavenia:

  • Festival zborového spevu Viliama Figuša-Bystrého, Banská Bystrica v roku 2010
  • Mládež spieva, Banská Bystrica 2011
  • Chrámová pieseň, Modrý Kameň 2012
  • Spomienkový festival venovaný osobnostiam Cyrila a Metoda vo Fiľakove 2013

Starší  žiaci Campanelly sprevádzajú aj detské sväté omše a niektoré liturgické slávnosti vo farskom kostole Narodienia Panny Márie v Brezničke. V roku 2013 začali spolupracovať aj s Detským speváckym zborom Anjel z Lučenca.
V Campanelle je vítaný každý spevák. Veríme, že spievať môže každý.

Nájdete nás aj na Facebooku.

Dirigentka: Terézia Kelementová
E-mail: kelementova@campana.sk, kelementova@gmail.com