Spievanie v Rybniku

V novembri 2013 sme boli spievať v Poľsku v meste Rybnik na akcii "Rybnicka Jesieň Choralna". V priložených fotkách si môžete sprítomniť okamihy.
 

Tags: