Novoročný koncert

Novoročný koncert speváckych zborov Campella a Campana a organovú hudbu a doprovod Márie Budáčovej sa uskutočnil 3. januára 2015 v Kalinove v rímsko-katolíckom kostole Povýšenia svätého Kríža o 17:30.

Novoročný koncert v Kalinove 3.1.2015 o 17.30 hodine v kostole Povýšenia sv. Kríža - Campanella, Campana, Mária Budáčová

Tags: