Noc múzeí - Modrý Kameň

17. mája 2014 sa na hrade Modrý Kameň konala akcia Noc múzeí a galérií.
Program:
17.00 - Vystúpenie chrámového zboru CAMPANA
17.20 - akad. mal. Darina Gladišová - KONTEMPLÁCIE
vernisáž výstavy
18.00 - MEDOVNÍKOVÁ LÁSKA - divadelná hra
Detský divadelný zbor - ŤUŤMÁCI
detský spevácky zbor CAMPANELLA
18.30 - NAMYDLENÝ ČERT a STRAŠIDELNÝ MLÝN
divadlo Nitka z Písku
20.00 - PETER CMORIK - koncert

 

vystúpenie chrámového speváckeho zboru Campana
vystúpenie chrámového speváckeho zboru Campana
vystúpenie chrámového speváckeho zboru Campana
akademická maliarka - Darina Gladišová
príhovor pani riaditeľky Múzea v Modrom Kameni
príhovor riaditeľa Národného Slovenského Múzea
príhovor akademickej pani maliarky
príhovor primátora mesta Modrý Kameň
Peter Cmorík s riaditeľkou Múzea Modrý Kameň
MEDOVNÍKOVÁ LÁSKA - divadelná hra - Detský divadelný zbor - ŤUŤMÁCI a detský spevácky zbor CAMPANELLA
MEDOVNÍKOVÁ LÁSKA - divadelná hra - Detský divadelný zbor - ŤUŤMÁCI a detský spevácky zbor CAMPANELLA
MEDOVNÍKOVÁ LÁSKA - divadelná hra - Detský divadelný zbor - ŤUŤMÁCI a detský spevácky zbor CAMPANELLA
MEDOVNÍKOVÁ LÁSKA - divadelná hra - Detský divadelný zbor - ŤUŤMÁCI a detský spevácky zbor CAMPANELLA
MEDOVNÍKOVÁ LÁSKA - divadelná hra - Detský divadelný zbor - ŤUŤMÁCI a detský spevácky zbor CAMPANELLA
NAMYDLENÝ ČERT a STRAŠIDELNÝ MLÝN divadlo Nitka z Písku
NAMYDLENÝ ČERT a STRAŠIDELNÝ MLÝN divadlo Nitka z Písku
koncert Petra Cmoríka v kaplnke
koncert Petra Cmoríka v kaplnke
koncert Petra Cmoríka v kaplnke
koncert Petra Cmoríka v kaplnke
koncert Petra Cmoríka v kaplnke
poslucháči koncertu Petra Cmoríka v kaplnke

Priložený súbor: 

Tags: