Nácviky na súťaž v Olomouci

Najbližšie skúšky sú:

23.máj od 18.00 hod. v ZŠ Breznička
25.máj od 14.00 hod. v ZŠ Breznička
30.máj od 18.00 hod. v ZŠ Breznička
31.máj od 8.30 hod. v ZŠ Breznička
5.jún od 19.00 hod. v ZŠ Breznička
6-7 jún OLOMOUC!

Priložený súbor: 

Tags: