Kde cvičíme a kde spievame

Chrámový spevácky zbor Campana máva nácviky každý piatok o 18:30 v budove základnej školy, pokiaľ nie je v oznamoch uvedené inak. Spievame na svätých omšiach najmä vo farnosti Breznička počas významnejších sviatkov. Najčastejšie sa spieva vo farskom kostole v Brezničke zasvätenému Narodeniu Panny Márie, menej často sa spieva v Kalinove v kostole Povýšenia sv. Kríža a vo Veľkej Vsi v kostole Svätej rodiny.

mapa Brezničky - ako sa k nám dostanete
budova Základnej školy v Brezničke - miesto, kde mávame nácviky